לייעוץ ראשוני או תיאום פגישה

  עסקאות ללא תמורה בין בני משפחה

  עסקת העברה ללא תמורה בין בני משפחה הקרויה גם "עסקת מתנה", מאפשרת להעביר נכסים בתוך התא המשפחתי ומזכה את הצדדים בהקלות במיסוי. הקלות בדמוי פטור ממס שבח לנותן המתנה, לעומת מקבל המתנה אשר חייב בתשלום 1/3 ממס הרכישה. עם זאת לא כל נותן מתנה זכאי להנות מפטור מס שבח ולא כל מקבל המתנה זכאי להנחה ממס הרכישה!

  מאמר זה יעזור לכם להבין מי זכאי ומי לא, כמו כן את חשיבות עורך הדין בעסקה שכזו.

  ראשית נתחיל  במושגי היסוד:

  קרובי משפחה: רבים פונים לסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין שם ההגדרה לקרוב הינה רחבה וכלל לא רלוונטית לעניינו. על מנת להבין מי נחשב קרוב לצורך עסקת מתנה, עליכם לפנות להוראות הפטור המצויות בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף זה נותן התייחסות לעניין הפטור ממס שבח – חשוב לציין כי ההגדרה של קרוב מצומצמת יותר, ורק אלו יחשבו לקרוב לצורך מתנה:

  "קרוב" לאדם פלוני –

  (1) בן-זוג;

  (2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

  (3) אח או אחות ובני-זוגם; (לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה)

  (4) איגוד שהוא בשליטתו;

  חשוב לדעת!!!

  בהעברה ללא תמורה בין אחים קיים סייג לצורך קבלת הפטור ממס שבח. לכן רק העברת זכות במקרקעין אשר התקבלה בירושה או במתנה ללא תמורה מההורים או מהורי ההורים תהא זכאית לפטור. יצוין כי בהעברה ללא תמורה בין אחים תינתן הקלה במס רכישה, ושומת מס הרכישה תהיה שליש ממס הרכישה שהיה חל אילו מקבל ההעברה היה רוכש את הדירה.

  גם בהעברה בין בני זוג קיימת דרישה לצורך קבלת הפטור ממס שבח ורכישה, מכאן שתקנה 21 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) קובעת כי במקרה בו אדם מעביר זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן-זוג המתגורר יחד אתו בדירה, יהא מקבל הזכות פטור ממס רכישה להבדיל מ-1/3 בהעברות אחרות בין בני משפחה. אם בני הזוג אינם מתגוררים יחד באותה דירה, יהיה עליהם לשלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל. העברה נוספת בין בני זוג הזוכה לפטור כללי ממס שבח ומס רכישה, היא העברה בין בני זוג במהלך גירושין, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה. העברה לא תמוסה במס רכישה ובמס שבח כלל. לצורך קבלת פטור זה  יש צורך בהגשת הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין מבית המשפט.

  עסקאות אלה מהוות מעיין מקלט חוקי מפני תשלומי מס, אך יחד עם זאת נקבע בחוק תקופת "צינון" ע"פ סעיף 49ו נוסח חדש. בתקופת הצינון לא ניתן יהיה למכור את הדירה אשר התקבלה במתנה לתקופות שונות, בפטור ממס שבח. לכן בהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו תחול תקופת צינון בת 4 שנים מיום קבלת המתנה, ובמידה שמקבל המתנה התגורר בדירה דרך קבע, עד שיחלפו 3 שנים מיום שהחל להתגורר בה דרך קבע.

  *** במקרה של העברה ללא תמורה לקטין תחל תקופת הצינון מהיום בו הגיע לגיל 18.

  לסיכום –  ניתן ללמוד כי ישנה חשיבות לסדר הפעולות בהעברת זכות במקרקעין ללא תמורה בין יחיד לקרוביו וכי יש לדבר השלכות מסויות. לפיכך יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בדיני מקרקעין לפני ביצוע העסקה. משרדנו מייצג בעסקאות להעברה ללא תמורה וכן מייצג רוכשים / מוכרים בעסקאות מקרקעין, ומעניק שירות משפטי באיכות הגבוהה ביותר, בתחכום ויצירתיות תוך מתן פתרונות "מחוץ לקופסה" והכל תוך שמירת יושרה ואתיקה.

  *האמור אינו מהווה יעוץ משפטי ומובא לידע הציבור, כמו כן זהו מידע מתומצת ביותר ואין להסתמך עליו.

  *משרדנו זמין עבורכם להתייעצות ללא התחייבות.

  קידום משרד עורכי דין קידום משרד עורכי דין